רישיון עד 25 ק”ג

5,500.00 

כולל האפשרות לקבלת רחפן אימונים וסימולטור בשיעור ההטסה הראשון (מותנה בכתב התחייבות לשמירה והשבה והפקדת בטוחה לכך)

קטגוריה: