רישיון עד 4 ק”ג

2,900.00 

כולל קבלת רחפן אימונים וסימולטור בשיעור ההטסה הראשון (מותנה בכתב התחייבות לשמירה והשבה והפקדת בטוחה לכך)

קטגוריה: